Categories
Frihedskamp

Engelsk besøg

Engelsk Besøg i Skelskør Maj 1945
En bil med 4 Englændere, en Løjtnant, en Sergent og to Menige af Faldskærmstroppeme. ankom i Gaar Eftermiddag ved 14-Tiden til Skelskør. Endvidere var med i Bilen en dansk Dame,
som fungererede som Tolk.
Paa Raadhuset blev Englænderne modtaget af af Direktør J. G. Heilmann, og senere kom den nye Byleder , Inspektør Kragh til stede. Sidstnævnte holdt en smuk lille tale til de kærkomne gæster. Der blev budt paa et glas Champagne, og Englænderne var i det hele Genstand for stor Hyldest, fik overrakt masser af Blomster og hilst med Jubelraab. Efter et kort besøg på Møllebakken kørte Englænderne til København.
Hensigten med Besøget var at blive orienteret om de tyske Troppers Afvæbning, ligesom der blev afgivet forskellige Order og Meddelelser, også hvad angår Letterne i Kobæk.
Englænderne kommer igen i dag eller i morgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.