Categories
Frihedskamp

Frihedskæmpernes Parade

Inspektør Kragh bliver By leder i Skelskør. Maj 1945
De 60—70 Frihedskæmpere fra Skelskør., der var udlaant til Slagelse og, Ringsted, vendte Onsdag Eftermiddag tilbage.
Kl. 17 stillede de til Parade paa Gl. Torv, hyldet med Begejstring af de Mennesker, der var forsamlet paa Torvet.
Officiant Christensen, Ringsted afleverede Korpset til Amtslederen, Obertsløjtnant Fog, Næstved, der holdt en smuk Tale fil Frihedskæmperne. Han takkede dem for den Indsats, der var ydet og fortsatte: Vi har den Glæde i Dag at kunne byde Inspektør Kragh velkommen tilbage. Hvad han har lidt og gennemgaaet. Ja, det kan vi se paa ham. Oberstløjtnanten sluttede med at indsætte inspekter Kragh som Byleder i Skelskør.
Inspektør Kragh, der var mødt i løjtnantsuniform, takkede og udtalte Haabet om fortsat godt Samarbejde indenfor Korpset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.