Categories
Frihedskamp

Overført til Dachau

DANSK RØDE KORS
AMALIEGADE 18 
KØBENHAVN K.
/JK. Den 2o.2.45.


Fru Johanne Kragh, 
Gigtsanatoriet, 
Skelskør.


Dansk Røde Kors beklager at maatte meddele, at paa en D.D. fra det tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over danske Internerede, der fra Frøslev Lejren den 16-2.45 er blevet overført til Tyskland, findes opført
Paul Kamp Kragh f. 7.1.98 Karlslunde,
Det maa formodes, at Bestemmelsesstedet i Tyskland er Dachau
Man skal oplyse, at efter de gældende Regler vil der ikke kunne tilskrives den Internerede, før denne har meddelt sig og opgivet sit Interneringsnummer.
Fra Dansk Røde Kors vil der til de Danske i Dachau blive sendt maanedlige Levnedsmiddelforsyninger saavel som nødvendige Beklædningsgenstande.

Fra Dansk Røde Kors vil der til de Danske i Dachau blive sendt maanedlige Levnedsmiddelforsyninger saavel som nødvendige Beklædningsgenstande.

Categories
Frihedskamp

Kragh sigtes for at have været medlem af en militær Sabotagegruppe

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den …1.3 …..November1944
Bilag.
c Journal Nr. 84.G.5/993.
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende det tyske Sikkerhedspolitis Arrestation af Inspektør Poul Kamp Kragh, Gigtsanatoriet ved Skælskør, senest Skrivelse herfra af 13.November f.A., meddeles herved, at Udenrigsministeriet siden da har rettet flere Henvendelser i Sagen til det tyske Sikkerhedspoliti, som senest har udtalt, at Inspektør Kragh sigtes for at have været Medlem af en militær Sabotagegruppe, og at Undersøgelserne endnu er løbende.
Udenrigsministeriet vil fremdeles have sin Opmærksomhed henvendt paa,Sagen,
P. M. V.

F. Hirss

http://www.modstandskamp.dk/1944/10.htm