Categories
Frihedskamp

Neuengamme

Den 23 marts 1945 ankom min morfar med svensk røde kors til Neuengamme. De danske og norske kz-fanger blev hentet i de forskellige tyske koncentrationslejre og samlet i Neuengamme. Fangerne blev transporteret i de berømte hvide busser. Det var efter aftale mellem Grev Bernadotte og den tyske ansvarlige for KZ-lejre Heinrich Himler. Fra Neuengamme blev fangerne transporteret videre samlet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.