Categories
Frihedskamp

Pakker til fanger må ikke indeholde levnedsmidler

DANSK RØDE KORS
Da det ikke er tilladt, at Pakker til Fanger i Vestre Fængsels tyske Afdeling indeholder nogen Art af Levnedsmidler og fra den 13. Marts d.Aar. heller ikke Frugt, Bolcher, Kiks og Marmelade m.m., har Fængslet anmodet Dansk Røde Kors om af de indsendte Pakker før Udlevering til Adressaten at udtage de ikke tilladte Ting og returnere disse til Afsenderen.
Af Indholdet af den af Dem indsendte Pakke er det paa vedlagte Bordereau ikke overstregede
fremsendt til Adressaten, Det øvrige tilbagesendes hermed.

Categories
Frihedskamp

Pakker til fanger i den tyske afdeling

Der var begrænsninger for hvad familien måtte sende af pakker til fangerne i den tyske afdeling i Vestre fængsel:

DANSK RØDE KORS:
Da det ikke er tilladt, at Pakker til Fanger i Vestre Fængsels tyske Afdeling indeholder nogen Art af Levnedsmidler og fra den 13. Marte d.Aar. heller ikke Frugt, Bolcher, Kiks og Marmelade m.m., har Fængslet anmodet Danak Røde Kors om af de indsendte Pakker før Udlevering til Adressaten at udtage de ikke tilladte Ting og returnere disse til Afsenderen.
Af Indholdet af den af Dem indsendte Pakke er det paa vedlagte Bordereau ikke overstregede
fremsendt til Adressaten, Det øvrige tilbagesendes hermed.

http://modstandskamp.dk

Categories
Frihedskamp

Mange skurke få helte – og alle de andre (Allan Huglstad, 2011)

Jeg citerer fra ovennænte bog. Her beskrives begivenheden, hvor Erik Christensen hjælper en engelsk flyver på flugt fra tyskerne. Jeg har beholdt det afsnit, hvor Allan Huglstad vurderer Ørslev borgernes indsats. Det er ikke så positivt. Ærgerligt for Erik Chrisensen (min far) risikerede en del ved at følges med Fowler og vise vej.

“Natten mellem den 11. og 12. september lagde englænderne miner i bl.a. Østersøen. 8 Lancaster-fly fra 75. Eskadrille med besætninger fra New Zealand havde Stettin Bugt som mål, og på hjemvejen blev en af dem angrebet af en tysk natjager over Vestmøn og skudt i brand. Flyet fort satte som en ildkugle over Langebæk, og over Liliendal fik det den sidste salve fra natjageren. Kun to mand nåede at springe ud omtrent midtvejs mellem Røstofte og Ørslev, medens flyet fort satte i et venstredrej vest om Ørslev over Lillevang og Ørslev Mose. Over Ørslev Kohave, 1 km syd for Ørslev, faldt flyet pludseligt lodret mod jorden i en mægtig eksplosion og ildsøjle, der kunne ses fra både Næstved og Falster. Maskinen styrtede ned kl. 0015 tæt vest for parcelist Carl Pommergaards ejendom, der blev fuldstændig raseret, da resten af benzinen eksploderede.

Der kom hurtigt ambulancer og brandsprøjter fra Vordingborg og Zoneredningskorpset i Bår se, men de tyske soldater, som tilfældigt havde været på natøvelse i nærheden, forbød alt sluk nings- og redningsarbejde på grund af eksplosionsfaren, da der kunne være bomber ombord. Først om morgenen, da ammunitionen og iltflaskerne var sprunget i luften, blev der givet tilladel se til at slukke, men da var der kun nogle gløder tilbage. Hele familien Pommergaard, forældrene på 72 og 58 år og 3 børn på 28, 22 og 15 år, omkom øjeblikkeligt. I Vordingborg blev sønnen Robert Pommergaard vækket af politiet og cyklede straks af sted sammen med søsteren og svogeren fra Masnedsund.

Under slukningen koncentrerede tyskerne sig om at finde rester af besætningen for at finde ud af, om nogen havde overlevet. I første omgang mente man at have fundet 3 personer, hvorfor der manglede 4. Herefter startede eftersøgning og vejspærringer.

Flyets bombekaster, David John Robert Wilcox, havde kraftige smerter i skulderen og armen efter landingen på Lundegårds marker 100 m øst for Ørslev og magtede ikke at skjule faldskær men, men humpede ind i en kostald. Næste morgen fik han kontakt med beboerne, der var meget hjælpsomme, og som kontaktede politiet, hvorefter en ambulance kørte ham på sygehuset i Vordingborg. Overbetjent P.H. Larsen, der havde vagt denne nat og var den første i området, havde en ide om at skjule den tilskadekomne flyver og nægtede at give oplysninger til tyskerne, men en af de lokale fortalte, at han var bragt til sygehuset. Her fandt man ud af, at han havde fået brud på overarmen, og han blev forbundet. Da tyskerne ankom, kom han på enestue bevogtet af en tysk soldat. Alle patienterne sendte deres blomster ind til ham! Næste dag flyttede tyskerne ham til et lazaret – både for at undgå sympatitilkendegivelser og hindre flugt- og redningsforsøg – og kommandanten beklagede sig til politimesteren over, at værnemagten ikke straks var underrettet. Efter 3 dage fortsatte Wilcox’s rejse til 8 måneders krigfangenskab, først i Schlesien og herfra på en vintermarchtur til et sted i nærheden af Berlin, hvor han blev befriet af russerne.

Flyets mekaniker, Colin Richard Fowler, var sprunget ud af flyet efter Wilcox ca. 5 minutter efter midnat. Efter landingen ved Ellerød nord for Troldbjerg Skov skjulte han faldskærmen og skyndte sig væk fra stedet. Han fik øje på en kirke – Ørslev – og fulgte flugtinstruktørens råd om at søge hjælp ved kirken. Inde på kirkegården satte han sig op mod muren. Her blev han om morgenen fundet af graver Frederik Petersen, der lukkede ham ind i kirken. Graveren fik fat i lærerne Walther Gjøl og Lottrup, der var luftværnsledere og i færd med at samle luftværnsmandskabet. Da mandskabet var sendt af sted til ulykkesstedet, gik de over til flyveren i kirken. Dengang var der ikke mange lærere, der mestrede engelsk, så de sendte bud efter seminarieelev Erik Christensen. Flyveren ville til Sverige, og da der efterhånden var kommet en del Ørslevbeboere til stede, blev der samlet tøj og penge ind til ham. Trods den tyske eftersøgning lykkedes det seminarieeleven at lodse ham gennem skoven nord for Ørslev og ud til hovedvejen. Her fik han en gammel damecykel og besked på at køre mod København, hvorefter Erik Christensen forsvandt.

I mellemtiden var Erling Hansen, der var købmand i Skallerup nord for Ørslev og på ægindsamling sammen med sin svoger, kommet til Ørslev i sin lille lastbil. Her fik de at vide, at en af flyverne var undsluppet og på vej mod København. Ude på hovedvejen fandt de Fowler og tog ham op på ladet mellem æggekasserne. I Bårse Runddel blev de stoppet af et par tyskere, der lod dem passere for en bakke æg, hvorefter turen fortsatte til Næstved Station, hvor svogeren købte ham en billet og instruerede nogle togfolk, så han kom med det rigtige tog og ikke blev tiltalt af nogen. I København vandrede han lidt rundt og endte på en bænk ved det tyske feltpolitis kontor på Hovedbanegården. Her var han heldig at blive “opdaget” af en politibetjent med de rigtige kontakter, således at han efter et par dage blev sejlet til Malmø. Den 28. september var han tilbage i England. 

Redningen af Fowler var nærmest et mirakel. Turen til Sverige kunne have gået galt indtil flere gange, men manden var nærmest “forfulgt” af held. Det var uforståeligt, at man ikke forsøgte at gemme flyveren, indtil der var ro, men i stedet sendte ham ud på hovedvejen, hvor risikoen for at blive fanget af tyskerne var næsten 100 % sikker. Man kunne næsten få det indtryk, at det gjaldt om at få ham ud af byen, så han ikke kompromitterede de lovlydige indbyggere. Gjøl var da også blevet betænkelig og var senere på dagen cyklet ud på hovedvejen for at lede efter ham. Havde det ikke været for den snarrådige købmand i Skallerup, var Fowlers vandretur nok ikke blevet lang. Det var også mærkeligt, at RAF-aelsenkæden – præsternes og Ringens flugtrute – ikke fungerede. Hvis den havde virket, skulle Fowler bringes til Tønnesen på Næstved Sygehus. Hvor var præsten henne? Havde han glemt at instruere graveren, eller var præsten af en eller an den grund ikke med i flugtruten eller endnu ikke instrueret? Gjøl fik om aftenen nogle henvendelser fra folk, der havde hørt, at de havde hjulpet en flyver, men turde ikke andet end benægte det. Om aftenen kom Aage Hee, som Gjøl ikke kendte, og han blev også afvist. Som tidligere omtalt var Hee med i den militære efterretningstjeneste, og en af hans meddelere i Ørslev må have orienteret ham. Hees hensigt var givet at hjælpe flyveren til Sverige via sine kontakter.

I løbet af den 12. september blev ligene af familien Pommergaard fundet og lagt i hvide kister på marken, og der blev holdt ligsyn. Resterne af 3 flyvere blev lagt i sække af tyskerne og gravlagt på Svinø dagen efter. Herefter fjernede tyskerne alle synlige vragrester samt motorerne undtagen én, der var røget ned i en brønd, hvor den blev fundet i 1993. Det var formentlig un der oprydningen, at det lykkedes for FVH – en overlægesøn og NSU’er fra Oringe – at få fat i et af flyets maskingeværer, uden at det blev bemærket. Den 16. og 18. september blev de unge værnepligtige fra CBU-kolonnen i Næstved sat på en ubehagelig opgave. Hele tomten, haven og gårdspladsen skulle kulegraves for ammunition og ligrester, der blev fundet dels i stuehuset og dels i krater nr. 2. Man mente at have fundet rester af yderligere 2 flyvere, og disse blev afleveret

Giles og navigatøren John B. Gudgeon, havde tyskerne begravet den 13., hvilket blev de sidste på Svinø Kirke gård under krigen.

Den 16. september blev Pommergaard-familien begravet fra Ørslev Kirke under meget stor deltagelse fra sognet. Den 21. blev resterne af de 2 flyvere, haleskytten John M. Biggar og piloten Wilson O. Hadley, begravet på Ørslev Kirkegård, og den 24. foretog sognepræsten jordpåkastelse. Søndag den 1. oktober var der afsløring af en mindesten på Pommergaards familiegrav sted. Stenen havde alle i sognet bidraget til.”

http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?107139

Categories
Frihedskamp

Hjælp til flugt

Den 12. september 1944 styrtede et engelsk bombefly ned i Ørslev Kohave. Flyet et Lancaster III LM268 blev angrebet af tyske flyvere og skudt i brand. Flyet, der var blevet skudt i brand under en mineudlægningsoperation, styrtede ned i en ejendom i nærheden af Ørslev, nord for Vordingborg, hvor familien Pommergaard boede.
Da flyet ramte ejendommen, omkom parret Pommergaard samt 3 voksne børn. Samtidig omkom 5 af den 7 mand store besætning på flyet.
Det var en forfærdelig tragisk ulykke med i alt 10 omkomne. Kun
Colin Fowler og Jack Wilcox overlevede ved at springe ud i faldskærm. Boyd, Giles og Gudgeon blev begravet den følgende dag, d. 13. september 1944, på Svinø kirkegård. Men da man ryddede op på nedstyrtningsstedet, fandt man også ligene af Biggar og Hadley. Disse blev på tyskernes befaling gravet ned af graveren på Ørslev Kirkegård uden nogen højtidelighed, men Sognepræsten i Ørslev, pastor Høyer- Christensen, foretog jordpåkastelse ved gravene søndag d. 24. september 1944 efter gudstjenesten.
De fem omkomne fra familien Pommergaard blev begravet
umiddelbart ved siden af de to flyvere på Ørslev kirkegård.
Den ene overlevende, Jack Wilcox, blev taget til fange af tyskerne og tilbragte resten af krigen i tysk krigsfangelejr, inden han efter krigen igen kunne vende hjem til New Zealand.
Colin Fowler søgte i første omgang i skjul ved Ørslev Kirke.

Fowler blev på kirkegården hele natten, og om morgenen så han graveren Frederik Petersen låse kirken op og henvendte sig til ham. Petersen forstod ikke engelsk, men gestikulerede for få Fowler til at komme ind i kirken og derefter søgte hjælp. Han kontaktede lærerne Lottrup og Walter Gjøl, som han fandt i skolegården. De bad Petersen om at efterlade Fowler i kirken og lovede at komme tilbage snart.
Da de ankom, fandt de en ganske nervøs Fowler, der bortset fra mindre forbrændinger på en hage og et børstet knæ syntes at være uskadt. Lærerne talte ikke engelsk, og lærerstuderende Erik Christensen ( født 10.03.1926) blev tilkaldt. Fowler udtrykte et ønske om at komme til Sverige
På dette tidspunkt var nogle af naboerne til kirken dukket op, og det blev besluttet at få noget civilt tøj til flyeren samt nogle danske penge.
Det blev derefter besluttet, at Erik Christensen skulle føre Fowler gennem skoven til Skallerup og vise ham vejen til København. For at få det til at se naturligt ud fik Fowler en gammel cykel.

Fowler kom til Sverige og var tilbage i England efter få uger

http://www.flensted.eu.com/1944131.shtml

http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?107139

Categories
Frihedskamp

Tysk Politiafdeling i Vestre Fangsel

Personer der befinder sig i Vestre Fængsel tyske Politi-Afdeling, maa kun afsende og modtage et Brev paa 20 Linier hver 14 Dag. Alle Breve skal indeholde Fangens fulde Navn samt Fødselsaar og Dag, og skal vare let læselig.
Besøgtilladelser kan søges efter 14 Dages Forløb regnet fra Anholdsdatoen, og foregaar ved Henvendelse til “Dansk Røde Kors”, Amaliegade 18 Kobenhavn& Der gives kun eet Besøg om Maaneden og kun een Person. Henvendelse til Politiet direkte er Formaalsløst.

Der kan afleveres Pakke med Tøj og Toiletartikler hveranden Torsdag direkte til Fangslet i Tiden kl. 12-17. Hertil kræves “ingen særlig Tilladelse, men skal foregaa i Bogstavorden saaledes: Torsdag den 7,12.44 fra A-K, og Torsdag den 14.12.44 fra L-Ø o.s.v. Pakkerne maa ikke indeholde Breve eller Levnedsmidler. Tobaksvarer og Læsestof maa kun vedlægges saafremt der foreligger skriftlig Tilladelse dertil.
Ovortrædelse af disse Bestemmelser medfører de strengeste Forholdsregler.
Adressen er Tysk Politiafdeling, Vestre Fangsel, Kobenhavn V.

Categories
Frihedskamp

Inspektør Kragh er indsat i Vestre Fængsel

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den.3. november 1944
Tlf. 7028.
Bilag. P.J.I. Journal Nr. 84.G. 5/993
(Bedes anført ved Besvarelser.)


Under Henvisning til Handelsstandsforeningens
Skrivelse af 31. f.M. vedrørende Inspektør Poul Kamp Eragh, der Natten melleia den 30. og 31. f.M. blev arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, meddeler Udenrigsministeriet, at man har
taget Sagen op til Behandling med det tyske Sikkerhedspoliti med Henblik paa at opnaa Inspektørens Løsladelse.
Paa Forespørgsel har Sikkerhedspolitiet oplyst, at Inspektør Kragh er indsat i Vestre Fængsel i København. Fru Kragh er telefonisk underrettet herom.
P.M.V.
John Knox
Fuldmægtig

Categories
Frihedskamp

Beder Herr Fuldmægtigen snarest fremskaffe Oplysninger om hvorhen Inspektør Kragh er ført

SKÆLSKØR HANDELSSTANDSFORENING
SKÆLSKØR, den 31 Oktober 194l 
Axel Jørgensen

Herr Fuldmægtig Knox Udenrigsministeriet, Christiansborg.
I Henhold til min Samtale med Herr Fuldmægtigen skal jeg hermed fremsende de ønskede Oplysninger.
Inspektør Poul Kamp Kragh, Gigtsanatoriet her er født d. 7 November 1898 i Karlslunde.
Arrestationen blev foretaget i Inspektørboligen paa Gigtsanatoriet Natten mellem d. 30 og 31 Oktober mellem kl. l og 2. Som jeg oplyste i Samtalen fandtes der ved den stedfundne Undersøgelse ingen Vaaben, Skrifter eller lignende, og efter hvad der oplyses mig rettede Gestapo telefoniske Henvendelser med Forespørgsel, om Inspektør Kragh under disse Forhold skulde fjernes fra sit Hjem.
Beder Herr Fuldmægtigen muligt snarest fremskaffe Oplysninger om hvorhen Inspektør Kragh er ført, da hans Familie staar uforstaaende overfor denne Anholdelse, som synes at savne ethvert Grundlag.
Deres ærbødige
Axel Jørgensen

Categories
Modstandskamp

Danmark kan forsvares

Det kan nytte. Danmark kan forsvares, hvis Viljen til at forsvare det er til Stede.


Oberst Giersings aabne Brev
Oberst Giersing skal have Tak, fordi han tog Bladet fra Munden og gjorde sit til at skabe Klarhed over det Spørgsmaal, der i de sidste Maaneder har tynget mange alvorligt tænkende Mennesker i Danmark: „Hvad vil Regeringen gøre i en given Situation?” Oberstens aabne Brev fremtvang en klar Udtalelse fra Statsministeren, en Udtalelse, der ganske vist for menig Mand synes at staa i skarp Modstrid med hans Nytaarstale, der kun kunde forstaas derhen, at hvilke Krav, der end maatte stilles til Danmark, Modstand og deraf følgende Krig var utænkelig i dette Land.
Naar vi nu har faaet det modsatte at vide, at Landet skal forsvares med alle til Raadighed staaende Midler, da er der paa Oberstens Initiativ skabt Klarhed i et for Danmarks Fremtid saare vigtigt Spørgsmaal, thi nogen Tvivl om Statsministerens sidste utvetydige Ord, har man vel Lov til at tro, at der ikke bestaar.
Men naar der nu af saa sen Dato af Landets ansvarlige Statsminister. — og er medskyldigt i Forsvarets’nuværende Forfatning eller ikke. Nej, Tiden er ikke til Opgør og Diskussion om forbigangne Forsømmelser, men til med alle Kræfter at arbejde paa, at forstærke det Forsvar, der vil blive Danmarks eneste Værn, om den Dag — hvad Gud forbyde — skulde oprinde, da det for Alvor skulde bruges.
Forsynet har givet Danmark Aar før Krigens Udbrud og Maaneder efter Krigens Udbrud til at bringe vort Hus i forsvarsberedt Stand, men stadigt er det blevet udskudt; det kan være, Forsynet endnu levner os nogle maaneder, lad os da ikke diskutere men handle.
Endnu eet: Det kan nytte. Danmark kan forsvares, hvis Viljen til at forsvare det er til Stede. Danmarks landegrænser er kun 1/20 af Finlands, og Landgang på åbne Kyster er et risikabelt Foretagende, hvis der står en kampberedt Modstander bag Kystens skærmende Linie. Fra Luften kan intet viljefast Folk undertvinges, men det kræver naturligvis Mænd og Materiel., begge dele kan skafes.
Hvis Land og Folk var gennemsyret af en ubojeiig Vilje til at hævde sig under alle Forhold og ikke lade sig skræmme tilbage af de Tab, der maatte følge, da har Danmark akkurat lige saa stor Chance — ja større — for at komme frelst ud af et Ragnarok, som andre Lande.
Maatte Finlands lysende Eksempel hjælpe til at skabe Klarhed og Fasthed i dette for Danmarks Fremtid saa altoverskyggende Spørgsmaal. 
Skelskør, d. 14. Januar 1940.
P KRAG

I avisen: TIRSDAG 16. JANUAR 1940

Categories
Modstandskamp

Tyskland har næsten en kasserne i hver by.

Næsten Kaserne i hver eneste tysk By. (august 1939)
Indtryk fra Tyskland under Krisen.
Inspektør Kragh, Gigtsanatoriet, fortæller os følgende fra en 10-Dages Automobiltur til Tyskland l disse Dage.

— Endnu for 8 Dage siden herskede der i Tyskland nogenlunde normale Forhold, selv om der paa visse Områder sporedes en Aktivitet, der stod i Forbindelse med den sig nærmende Verdenskrise, Naar man i disse Dage færdedes paa de tyske Landeveje og besøgte de tyske Byer paa Østersøkysten og ned til Bayern, Sachsen og Sudeterland, er der een Ting, man ikke kan undgaa at lægge Mærke til, nemlig de talrige og store ny Kaserneanlæg, der er skudt op overalt; næsten hver eneste By i Tyskland, stor eller lille, kan i Dag prale med en funklende ny, stor Kaserne, som oftest bestaaende af 30-40 imponerende Bygninger. En anden Type paa militære Anlæg, man ofte ser, er mægtige Flyvestationer med Hangarer, Kaserner, Flyvepladser osv, disse Anlæg forsynedes !or Tiden med Luftbeskyttelsesrum spredt over Flyvestationens Terræn.
Derimod syntes der ikke for 8 Dage siden at herske nogen særlig livlig Aktivitet paa Kasernerne, men at der allerede omkring den 20. ds. foregik store Troppetransporter ad Veje og Autostradaer, fik man hyppigt Bevis for. Saavel ved Indkørselen til Autostradaen „Berlin Sydring” som Nord for Berlin var offentlig Færdsel forbudt paa Grund af Troppebevægelser; i det første Tilfælde drejede det sig om flere Afdelinger motoriseret Luftværnsartilleri, der marcherede Øst paa, og i det andet var det utvivlsomt Tropper fra Hamborgs Lejre, der blev trukket samme Vej mod den polske Grænse.
l det hele taget maa det forbavse, hvor stor Vægt man i det moderne Tyskland synes at lægge paa saavel Flyvetropperne som paa deres Modstykke .Luftværnstropperne. Soldater i Lufttyskernes graablaa Uniformer ses overalt, og for en umiddelbar Iagttager – kan det tage sig ud. som om disse “Gørings egne” måske er for talrige i forhold til Hærens graagrønne Tropper. Dog herom vil kun den Krig, der før eller senere maa komme, dømme.
l Berlin gravedes og støbtes Beskyttelsesrum paa adskillige offentlige Pladser og Parker, f. Eks. var Leipziger Plads helt opgravet og Støbning af Betonrum i Gang.
Med Undtagelse af nogen Knaphed paa importeret Benzin syntes der iøvrigt at herske en normal og fredelig Stemning; tilsyneladende var der rigeligt med Fødevarer i alle Butikker og Restauranter, og endnu Søndag den 20. ds. strømmede Berlinerne i Biler i Tusindvis mod Østersøkysten for at nyde endnu en Søndag i Havets kølende Bølger. 

Links: Liisbergkamp.dk modstandskamp.dk. clauskamp.dk. knudsvej.dk. duvier.dk.

Categories
Frihedskamp

Frihedskamp.dk

Læs mere her: modstandskamp.dk