Categories
Frihedskamp

Tysk Politiafdeling i Vestre Fangsel

Personer der befinder sig i Vestre Fængsel tyske Politi-Afdeling, maa kun afsende og modtage et Brev paa 20 Linier hver 14 Dag. Alle Breve skal indeholde Fangens fulde Navn samt Fødselsaar og Dag, og skal vare let læselig.
Besøgtilladelser kan søges efter 14 Dages Forløb regnet fra Anholdsdatoen, og foregaar ved Henvendelse til “Dansk Røde Kors”, Amaliegade 18 Kobenhavn& Der gives kun eet Besøg om Maaneden og kun een Person. Henvendelse til Politiet direkte er Formaalsløst.

Der kan afleveres Pakke med Tøj og Toiletartikler hveranden Torsdag direkte til Fangslet i Tiden kl. 12-17. Hertil kræves “ingen særlig Tilladelse, men skal foregaa i Bogstavorden saaledes: Torsdag den 7,12.44 fra A-K, og Torsdag den 14.12.44 fra L-Ø o.s.v. Pakkerne maa ikke indeholde Breve eller Levnedsmidler. Tobaksvarer og Læsestof maa kun vedlægges saafremt der foreligger skriftlig Tilladelse dertil.
Ovortrædelse af disse Bestemmelser medfører de strengeste Forholdsregler.
Adressen er Tysk Politiafdeling, Vestre Fangsel, Kobenhavn V.

Categories
Frihedskamp

Inspektør Kragh er indsat i Vestre Fængsel

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den.3. november 1944
Tlf. 7028.
Bilag. P.J.I. Journal Nr. 84.G. 5/993
(Bedes anført ved Besvarelser.)


Under Henvisning til Handelsstandsforeningens
Skrivelse af 31. f.M. vedrørende Inspektør Poul Kamp Eragh, der Natten melleia den 30. og 31. f.M. blev arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, meddeler Udenrigsministeriet, at man har
taget Sagen op til Behandling med det tyske Sikkerhedspoliti med Henblik paa at opnaa Inspektørens Løsladelse.
Paa Forespørgsel har Sikkerhedspolitiet oplyst, at Inspektør Kragh er indsat i Vestre Fængsel i København. Fru Kragh er telefonisk underrettet herom.
P.M.V.
John Knox
Fuldmægtig