Categories
Frihedskamp

Neuengamme

Den 23 marts 1945 ankom min morfar med svensk røde kors til Neuengamme. De danske og norske kz-fanger blev hentet i de forskellige tyske koncentrationslejre og samlet i Neuengamme. Fangerne blev transporteret i de berømte hvide busser. Det var efter aftale mellem Grev Bernadotte og den tyske ansvarlige for KZ-lejre Heinrich Himler. Fra Neuengamme blev fangerne transporteret videre samlet.

Categories
Frihedskamp

Postkort fra Neuengamme

Postkarte
Lager Hamburg-Neuengamme, Alter Heerweg 60

Kære Johanne, Ruth og lille Inger
Maaske gaar denne lille Hilsen igennem til jer. Jeg har det godt her efter en streng tid i Dachau. Nu tænker vi jo kun paa, at det snart er forbi. Her har vi rigelig Mad fra Røde Kors, men lider af Tørst. Vi har ogsaa godt og varmt Tøj, som vi har fået af Røde Kors.
Jeg har fået en dejlig pakke fra Elizabeth. Jeg savner meget at høre fra jer, jeg haaber at Ruths examen er gaaet godt og at hun kan begynde i Gymnasiet i Roskilde.

Du bedes ringe til Fru Lærer Leth, Sorø og sige at Leth har det godt. Han og jeg er sammen her.

Kærlig hilsen
Poul