Categories
Frihedskamp

Zugangsbuch KZ-Dachau

Nach Durchsicht der Namenslisten und Zugangsbücher, die der KZ-Gedenkstätte Dachau vorliegen, können wir bestätigen, dass Paul Kamp Kragh im KZ Dachau bzw. seinen Außenlagern inhaftiert war.

Er kam am 22.02.1945 nach Dachau und erhielt die Gefangenennummer 141647. Den entsprechenden Eintrag im Zugangsbuch schicke ich Ihnen als Anhang mit. Am 23.03.1945 wurde er nach Neuengamme überstellt.

Categories
Frihedskamp

Fra Frøslev til Dachau

UDENRIGSMINISTERIET.
P.J.I. Journal Nr. 84.G.5/993/a.
(Bedes anført ved Besvarelser.)
Bilag.

Under Henvisning til tidligere Korrespondance, senest Handelsstandsforeningens Skrivelse af 13. d.M. vedrørende Inspektør ved Gigtsanatoriet i Skelskør Poul Kamp
Kragh, meddeler Udenrigsministeriet herved, at den Paagældende findes opført paa en fra det herværende tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over 252 danske Statsborgere, som den 16. d.M. blev overført fra Frøslev Lejren til Koncentrationslejren Dachau ved Munchen. 
Udenrigsministeriet har fortsat Opmærksomheden henvendt paa enhver Mulighed for at søge den Paagældende tilbageført her til Landet og skal holde Handelsstandsforeningen underrettet om, hvad der passerer i Sagen.
P. M. V.
E.B.

H.J. Hansen