Categories
Frihedskamp

Mistænkt for illegal virksomhed.

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den 10. November 1944 

P. J.l. Journal Nr. 84.G.5/993-
(Bedes anført ved Besvarelser.)
Under Henvisning til Telefonsamtale vedrørende deres Ægtefælle, Poul Kamp Kragh, der den 31. f.M. “blev arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, meddeler Udenrigsministeriet, at Sagen har været gjort til Genstand for Drøftelse med det tyske Politi, der har oplyst, at Deres Ægtefælle holdes arresteret som mistænkt for illegal Virksomhed, og at han for Tiden befinder sig i Vestre Fængsel.

Det tyske Politi har har ikke villet udtale sig om, hvad der ligger til Grund for Sigtelsen og ej heller om Muligheden for hans Løsladelse.
Ministeriet vil fortsat have sin Opmærksomhed henvendt paa Sagen og vil holde Dem underrettet om, hvad der passerer.
P.M.V.
E.B.
John Knox
Fm. 

Categories
Frihedskamp

Pakker til fanger må ikke indeholde levnedsmidler

DANSK RØDE KORS
Da det ikke er tilladt, at Pakker til Fanger i Vestre Fængsels tyske Afdeling indeholder nogen Art af Levnedsmidler og fra den 13. Marts d.Aar. heller ikke Frugt, Bolcher, Kiks og Marmelade m.m., har Fængslet anmodet Dansk Røde Kors om af de indsendte Pakker før Udlevering til Adressaten at udtage de ikke tilladte Ting og returnere disse til Afsenderen.
Af Indholdet af den af Dem indsendte Pakke er det paa vedlagte Bordereau ikke overstregede
fremsendt til Adressaten, Det øvrige tilbagesendes hermed.